PRIVACY VERKLARING The Project Pilots

In het kader van het klanten- en kandidatenbeheer verwerkt The Project Pilots uw persoonsgegevens. The Project Pilots vindt uw privacy uiterst belangrijk en wil u daarom ook zo goed mogelijk informeren over de verzameling, de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens.

The Project Pilots verwerkt volgende persoonsgegevens over u:
• Gegevens over de identiteit
• Professionele data
• Connectie data
• Locatie data

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in functie van:
• het onderhouden van een relatie met u als klant;
• het voeren van communicatie in functie van uw opdrachten;
• het versturen van onze nieuwsbrief;
• het uitnodigen van u als klant op onze evenementen;
• het voeren van marktonderzoek;
• het verwerken van uw kandidatuur als potentiële toekomstige medewerker.

Uw persoonsgegevens als kandidaat medewerker zullen door The Project Pilots worden gedeeld met volgende derde partijen
• Andere bedrijven uit de Cronos-groep om uw profiel aan te brengen / te promoten

Deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.

The Project Pilots verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden daarom binnen de 120 maanden na het laatste geregistreerde contact met de klant verwijderd. The Project Pilots houdt daarbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken, zal The Project Pilots uw expliciete toestemming vragen.

The Project Pilots stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. The Project Pilots heeft daartoe de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt The Project Pilots u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

The Project Pilots wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit / accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:
• Inzage in uw persoonsgegevens
• Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
• Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
• tijdelijke of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
• Wissing van uw persoonsgegevens* **

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat The Project Pilots mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. The Project Pilots kan u dan niet langer contacteren, nog andere algemene communicatie bezorgen.
** The Project Pilots behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.  Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Wij zullen u steeds in een antwoord voorzien binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen. Om correcte identificatie te verzekeren, vragen wij mogelijk u te identificeren met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door The Project Pilots vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Bent u van oordeel dat The Project Pilots u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie onderstaande contactgegevens.
Bij significante wijzigingen aan deze privacyverklaring brengt The Project Pilots hiervan op de hoogte.
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:
privacy@theprojectpilots.be

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E: commission@privacycommission.be

The Project Pilots NV 
Veldkant 33a, 2550 Kontich
facebook-squarelinkedin-square